divendres, 14 de novembre de 2014

PRÓXIMOS EVENTOS SOBRE ECONOMIA DEL BIEN COMÚN. CHRISTIAN FELBER EN BARCELONA

Los días 24 y 25 de noviembre Christian Felber participará en diferentes actos en Barcelona.  
¡¡Os animamos a asistir!! 


LUNES 24/11
11:30- 13:00h Conferencia “La economía del bien común”.
                       Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras- Edificio B, Campus UAB.
                       08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
                       Evento abierto al público.
19:00- 20:30h Conferencia “La economía del bien común”- Austrian Business Circle.
                       Sala de conferencias del Hotel K+K Picasso, Passeig de Picasso, 26-30.
                       Evento con inscripción previa.

MARTES 25/11
12:00- 14:00h Conferencia sobre el nuevo libro Dinero. De fin a medio y presentación de
                       la edición en catalán Diners. Noves regles de joc.
                       Acompañan al autor: Dra. Elisenda Paluzie i Hernandez, Decana de la
                       Facultad de Economía y Empresa; Mercè Carreras- Solanas, Coordinadora
                       EBC-UB; Marta Rodríguez Tobalo, Graduada en ADE y Joan Miret de
                       Editorial Miret. Aula Magna Edifici Diagonal, 690.
                       Evento abierto al público.

19:00- 20:30h Conferencia “La economía del bien común”- Cercle d’Economia.
                       C/ Provenza, 298.
                       Evento con inscripción previa.

dissabte, 8 de novembre de 2014

Consideracions sobre el sistema financer i el monetari, els diners públics i la banca ètica

EBC / ÀGORA SOBRE LA BANCA ÈTICA


Des del grup de l'Economia del Bé comú de Terrassa voldríem posar de manifest les següents consideracions:

Entenem que l'objectiu del nostre sistema econòmic hauria de ser la satisfacció de les necessitats de les persones, amb l'objectiu d'obtenir-­ne el màxim de bé comú.

També que la satisfacció de les necessitats és només possible amb recursos naturals i treball, en sentit ampli, més enllà del treball remunerat.

Que d'aquests factors, els recursos naturals són escassos i el sistema econòmic hauria de restringir el consum d'aquests a satisfer necessitats bàsiques, evitant el seu malbaratament en usos no imprescindibles, mentre hi hagi gent que no les té cobertes.

Per altre banda, el treball és un recurs que no és mai escàs, però que es malbarata precisament quan no s'utilitza...

Entenem, també que la moneda i el crèdit posats a disposició de les persones per el sistema financer són potser l'instrument més important al servei del sistema econòmic, que fent créixer la seva circulació posem en marxa els recursos, tant els naturals com els humans.

Però que com fem servir una única moneda, quan en posem molta en circulació per reduir l'atur, per exemple, provoquem un gran malbaratament dels recursos naturals..., i que per tant hauríem de poder pensar en utilitzar un sistema de dues monedes:

una de més escassa, diner públic emès per institucions públiques pensant en l'ús limitat, sostenible, dels recursos naturals per poder posar­los en quantitats dignes a l'abast de tothom, l'altra que hauria de ser emesa de forma més extensiva a través d'un sistema de crèdit mutu que impulsés tant el talent com el treball humà...i que d'alguna manera podríem anar promovent en forma de monedes socials d' àmbit local per mirar de compensar l'actual escassetat de diners necessari per satisfer moltes de les necessitats de les persones per les que només cal principalment la feina d'un altra persona... i molt pocs recursos naturals.

Creiem també que no és lícit que tenir diners doni dret a obtenir més diners, sobretot en un sistema que al mateix temps per poder treballar has de pagar impostos...!

Entenem que en cap cas hauríem de permetre que la emissió de diners estigués exclusivament en mans d'entitats absolutament privades i amb ànim de lucre... que provoquin amb la seva escassetat el desaprofitament dels recursos humans i amb la seva abundància en altres àmbits el malbaratment dels recursos naturals escassos..

Tenim el principal instrument del sistema econòmic en mans d'institucions que, per una banda, decideixen que no posen a disposició crèdits per les petites i mitjanes empreses..., i que per l'altra, atorga crèdits multimilionaris per operacions purament especulatives que arriben en alguns casos a posar en perill la pau al món...

Com exemple...

El 14 d'abril passat el diari econòmic Expansión publicava la compra per part de Goldman Sachs ­Banc d'inversions americà que podria dir­se que és el mes gran especulador mundial­ d'una companyia distribuïdora de gas espanyola Redexis, amb un crèdit sindicat de 300 milions d'euros liderat per La Caixa i BBVA entre d'altres.

Hem de tenir en compte que a partir d'aquest moment el que més beneficiaria els resultats de Goldman Sachs en el futur és que la unió europea trenqués les seves relacions amb Rússia i que el gas hagués d'arribar a l'Europa central a través de la xarxa espanyola...

i que aquest gas vindria gairebé segur del fracking, en primer lloc de les explotacions nord­americanes.

I sabeu qui és el principal accionista de Repsol? Sí, La Caixa!!!!

I sabeu quin instrument necessiten per promoure el fracking? El TTIP , el tractat de lliure comerç entre els Estats Units i Europa !! I quí el defensa?


En Joan Maria Nin, ex Conseller Delegat de La Caixa que continua sent conseller de Repsol i Gas Natural! Al mateix temps que és President de la Fundación del Consejo España­-Estados Unidos, que desprès de deixar La Caixa a aparegut fent conferències sobre la bondat del TTIP!

Això és simplement un exemple de què fa la banca amb els diners que els nostres estats els permet crear i des d'el seu negoci que l'Estat protegeix, donar crèdits que augmentin els beneficis de les seves pròpies grans empreses encara que espatllin el medi ambient i accentuïn les tensions internacionals.

Mentre tenim un sistema financer gens democràtic i que afavoreix l'especulació, estem obligats a seleccionar entre les opcions de banca que tenim, aquelles que procurin fer créixer les inversions en projectes on siguin presents els valors que afavoreixen el bé comú, com la sostenibilitat econòmica, la democràcia, la solidaritat i la justícia social. Així hem d'exigir les nostres institucions públiques que facin un consum responsable dels serveis financers i que afavoreixin amb les seves decisions el model que en general coneixem com a Banca Ètica.

Camp d'Energia de l'Economia del Bé Comú de Terrassa

dimarts, 28 d’octubre de 2014

Banca i Diners Públics
dilluns, 10 de març de 2014

Manual bienvenida a EBC-¿Qué es la Economía del Bien Común?


MANUAL DE BIENVENIDA EBC

NUEVA PERSONA ASOCIADA

https://docs.google.com/file/d/0B8QFVblz94MsZW8xY25QZWI1d2s/edit

¿Qué es la Economía del Bien Común?


El modelo de la economía del bien común desarrollado por Christian Felber es eminentemente práctico.
Las empresas en vez de regirse únicamente por su balance económico, lo hacen por criterios de utilidad social. Tan importante es que produzcan beneficios, como que respeten el medioambiente, remuneren igual a hombres y mujeres, no exploten a sus trabajadores, creen empleo…
El instrumento, para las empresas, es el balance del bien común, en el que se evalúan todos esos factores. Lo mismo con los países: el indicador del producto interior bruto (PIB) es sustituido por el producto del bien común, un indicador que mide la calidad de la democracia, la política medioambiental, el justo reparto de los beneficios generados, la igualdad, entre otros factores.
El PIB, no indica si un país está en guerra, si hay explotación infantil, corrupción, o si lo que se está produciendo contamina o destruye la naturaleza. De hecho el PIB no cuenta la riqueza de un país, solo los bienes nuevos que se producen y que se venden, ni siquiera se tiene en cuenta los inventarios de periodos anteriores.

El dinero, el capital, el beneficio pasan a ser un medio no un objetivo en sí mismos. El dinero por tanto sirve para producir, no para especular. Dice C. Felber “Si el fin de la empresa fuera el bien común, no corrompería la democracia.

¿Qué papel tendrán los gobiernos?


No sería la primera vez que la sociedad va por delante de las leyes, creemos que éste es el caso. Por ahora, sólo apelamos a la responsabilidad individual, y colectiva.

Cuando los ciudadanos como  consumidores, se rijan por los criterios del BC y demanden que las empresas cumplan con los parámetros de un buen Balance del Bien Común, será necesario que los gobiernos empiecen a legislar en consonancia. Igual pasará con la democracia participativa. Es imposible un modelo de Bien Común si no se promueve una verdadera participación en las decisiones importantes del país.

Los gobiernos deberían ser dinamizadores del cambio, pero en este caso, seremos los ciudadanos los que consigamos hacer por fin un gobierno real y participativo.

¿Cómo va a cambiar el EBC a la sociedad?


Las sociedades se basan en principios éticos. La EBC es un modelo de economía alternativa que buscan una economía real y cuyas actividades produzcan un impacto social o medioambiental positivo. El modelo económico actual, promueve la competitividad en los mercados y mide los resultados sólo en función de los beneficios financieros, no en función de lo que se aporta al bien común. Las personas no necesitamos dinero para vivir, necesitamos utilidades.

En un sistema de libre mercado todas las empresas deben trabajar en igualdad de condiciones. No es justo que aquellas que tienen un comportamiento más ético, más respetuoso con el medio ambiente, etc. sean penalizadas con un precio de sus productos más elevado. Debemos conseguir que aquellas empresas alineadas con los valores de nuestra sociedad, obtengan, a cambio, el beneficio de poder ofrecer al consumidor mejores precios.

Seguramente no es suficiente, pero no es para controlar las grandes corporaciones, se pretende  incentivar con menos aranceles, con menos IVA, etc.  a quienes se comporten éticamente. No es penalizar o castigar el mal comportamiento. Es apoyar, incentivar y promover el buen comportamiento.

Nosotros creemos en el refuerzo positivo para cambiar la sociedad y no en la punidad o el castigo per se.

¿Qué es el Balance del Bien Común?


A muchas empresas les importa saber por qué están haciendo lo que están haciendo y formar parte de un sistema que tenga sentido, no de un sistema que vaya en contra de nuestra ética. Se sienten pioneros de una economía al servicio del ser humano. El balance del bien común es para ellos un instrumento de desarrollo organizativo: la evaluación ética de lo que están haciendo les lleva a una metamorfosis. En la plataforma en la que operan, las empresas se prestan ayuda entre sí, incluida la financiera. Atraen a mano de obra ética y a clientes éticos.
El Balance del Bien Común es un instrumento de valoración objetiva de los criterios de adecuación al Bien Común es un “continuum” y no un certificado puntual.  Su aplicación implica la mejora integral en los procesos que prioriza la puesta en práctica de los Valores (Dignidad, Solidaridad, Cooperación, Sostenibilidad, Democracia, Igualdad) en la empresa.

Las empresas y productos llevarían un etiquetado con una puntuación (al igual que las estrellas miden los servicios esperados en un hotel o los electrodomésticos son señalados por su consumo). De esta forma se espera que el consumidor no sólo elija por precio, expectativas con respecto a la calidad o prestigio de la marca, sino que tome su decisión de compra en base a unos  criterios de Bien Común públicos y contrastados.

¿Qué ganan las empresas con ello?


A muchas empresas les importa saber por qué están haciendo lo que están haciendo y formar parte de un sistema que tenga sentido, no de un sistema que vaya en contra de nuestra ética. Se sienten pioneros de una economía al servicio del ser humano.
El balance del bien común es para ellos un instrumento de desarrollo organizativo: la evaluación ética de lo que están haciendo les lleva a una metamorfosis. En la plataforma en la que operan, las empresas se prestan ayuda entre sí, incluida la financiera. Atraen a mano de obra ética y a clientes éticos”

¿Cuáles serían las medidas que se tomarían en una transición hacia una Economía de Bien Común?


1.     Limitación de las desigualdades.  Empezando por las desigualdades salariales.Las empresas ha pasado de una relación de 24 a 1, en 1965, a una de 325 a 1, en 2011. Propuesta: Consenso sistémico en cada región para decidir si los sueldos no deben superar el ratio 1:10, 1:20 ; 1:30 veces el salario mínimo.
C Felber : “La limitación de la desigualdad podría ser una de las primeras medidas, ya se está haciendo en Suiza. Cuando por primera vez demandé esto, en 2006, y, por supuesto, no he sido el primero en hacerlo, me tachaban de comunista por proponer una limitación de la desigualdad. Yo me considero liberal. Para salvaguardar las libertades hay que poner límites, por motivos liberales. Pero la única libertad que no limitamos es la de la propiedad. Este año, el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, propuso en Davos la limitación de la renta en el factor 20, es decir, que los salarios más altos no sean veinte veces superiores al salario mínimo. Pero los medios de comunicación lo acallaron. En noviembre se va a hacer un referéndum en Suiza sobre la implementación del factor doce en las empresas”
2.             Democracia Directa: Los ciudadanos son consultados más a menudo, intervienen en los anteproyectos de ley, por ejemplo, gracias a las posibilidades que brindan las tecnologías digitales. Todo es posible con otro tipo de democracia que combine democracia directa, democracia participativa y democracia económica. Los partidos están demasiado lejos del pueblo soberano. La cultura de la democracia directa está empezando, porque la gente se da cuenta de que los supuestos representantes no nos representan. Para mí la solución es democracia directa, referéndums, asambleas democráticas para ciertos temas como el sistema económico, monetario, los medios de comunicación… Nuevo sistema democrático de la economía. Empezamos desde los municipios del bien común, que organizan los procesos de participación ciudadana.
a.             El primero es el desarrollo del índice de calidad de vida municipal, para saber cuál es la meta.
b.             El segundo, las asambleas económicas democráticas, donde la ciudadanía define el orden económico, según sus preferencias, necesidades y valores. La economía del bien común no es un modelo perfecto y acabado. Las cuestiones clave deben ser debatidas por los ciudadanos.

3.             Sistema financiero: Imagínese unaalternativa a los sistemas actuales Capitalismo/Comunismo, que ya se han demostrado que en sí mismos no son perfectos. Una cita de Max Frisch lo expresa muy bien:  El problema del capitalismo es que el ser humano explota al ser humano. Y en el comunismo es exactamente al revés. Se pretende el cambio de bancos sistémicos a bancos democráticos (Ley Stegall Glass). Hoy por hoy los bancos son demasiado grandes y peligrosamente  interconectados, ése es el motivo por el que se les rescata. Ofrecer a los bancos la alternativa de orientarse al bien común, convirtiéndose en entidades sin ánimo de lucro, como eran al principio las cajas de ahorros, para que pudieran gozar de ventajas ante el Estado. Si optan por ser entidades con ánimo de lucro, se les retiran los apoyos del Estado, como, por ejemplo, el apoyo del banco europeo. C Felber “El Estado no contrataría con ellos, ni garantiza los ahorros depositados en ellos. Y si van a la bancarrota, el Estado no tiene por qué salvarlos. A largo plazo, la idea es que todos los bancos estén orientados al bien común, igual que los colegios, los institutos, las universidades”

4.             Frente a la competencia se propone la cooperación: Frente a la desconfianza, la necesidad de control y el miedo, generosidad, altruismo y solidaridad.

¿En qué punto se centra vuestra crítica en el sistema actual?

En primer lugar, no hay una crítica al sistema actual.  Nos centramos en la observación de la realidad y constatamos fenómenos de desigualdad, pobreza, e injusticia. Recogemos dichos fenómenos y nos formamos una imagen de la realidad (nuestra propia imagen) y concluimos que dicha imagen es fruto de unos valores o de unos principios que posponen las necesidades humanas a un segundo o tercer término. Nuestra pregunta central es ¿puede el hombre crear un modelo económico y social  a medida del hombre?¿Puede existir algún camino que coloque al hombre al mismo nivel de importancia que los beneficios económicos o las reglas del mercado?

Todos nuestras propuestas se orientan a contestar a esta pregunta central. Y desde luego, nuestra vocación es co-crear esa nueva realidad que responda a estas necesidades humanas.


Estamos en transición a un nuevo modelo socioeconómico enfocado en la economía de mercado, evolucionando del capitalismo y del comunismo tradicionales hacia unos modelos más colaborativos basados  en los valores éticos, en la dignidad, la equidad, la justicia , la verdadera democracia participativa.....