dissabte, 17 de juny de 2023

L’ACFEBC signa conveni de patrocini amb Citilab, que cedeix l’espai per celebrar la primera jornada #Innovalors

 

L’ACFEBC signa conveni de patrocini amb Citilab, que cedeix l’espai per celebrar la primera jornada #Innovalors

Conveni CitiLab-ACFEBC. Juny 2023

L’espai Citilab de Cornellà de Llobregat serà la seu de la primera Jornada #Innovalors, que tindrà lloc el 15 de juny de 2023. Javier González, director gerent d’aquest laboratori ciutadà per a la innovació social i digital, i Jordi Mora, president de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC), ho han certificat aquest 2 de juny amb la signatura del conveni de patrocini.

Creat el 1997 i ubicat des del 2007 a la Fàbrica de Can Suris de Cornellà, Citilab és un centre digital d’innovació ciutadana per a la difusió i el foment de la Societat del Coneixement. Explora i difon l’impacte digital en el pensament creatiu, el disseny i la innovació que sorgeixen de la cultura digital. És per aquest motiu, tal com destaca Jordi Mora, que es converteix en l’espai idoni per allotjar la jornada Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Startups transformant l’economia.

Javier González ha explicat que Citilab és una barreja entre un centre de formació, un centre de recerca i una incubadora d’iniciatives empresarials i socials, amb l’objectiu de servir de motor i referent d’una nova societat del coneixement inclusiva i cohesionada, fomentant la innovació tecnològica i social i creant valor, coneixement i noves oportunitats en xarxa.

Amb la signatura d’aquest conveni, Citilab se suma al grup d’empreses patrocinadores de la jornada, encapçalades per Majoral, Setram, Basetis, Can Cet i Fotovol. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hi participa també com a coorganitzadora de l’esdeveniment.

La jornada del 15 de juny

Amb el títol Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Startups transformant l’economia, la jornada del 15 de juny pretén posar el focus en els reptes que té la indústria catalana per fer front a les noves exigències de sostenibilitat mediambiental i social del mercat en un context cada vegada més tecnològic. L’experta en innovació i tecnologia Àurea Rodríguez, autora del llibre «Antes muerta que analógica», protagonitzarà la ponència Per què la innovació ens fa feliços? A continació comptarem amb la taula rodona Cap a una indústria catalana sostenible. Reptes i oportunitats. Després del resum de les conclusions, tancarà la jornada el lliurament dels primers guardons Innovalor a empreses que desenvolupen bones pràctiques.

Els valors de CitiLab

Citilab es dedica a fomentar la societat del coneixement, divulgant les noves tecnologies, i les noves relacions entre societat, art, ciència i TIC. S’orienta també a apropar al gran públic les últimes innovacions tecnològiques d’Internet en totes les seves manifestacions, així com a mantenir la cohesió social dintre la cultura digital, facilitant l’accés democràtic a la informació i fomentant la utilització de les noves tecnologies.

https://wordpress.com/post/economiadelbiencomunbcn.wordpress.com/386

“Els diners han de ser un mitjà, no un objectiu”

 

 

JORDI MORA RIERA

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

“Els diners han de ser un mitjà, no un objectiu”

No es jutja el fet de tenir beneficis, però sí que es vol assegurar que sempre s’aconsegueixin vetllant pel bé comú
Només serà possible el creixement si hi som tots, en el sentit que hem de poder créixer junts i justament

És compatible el concepte d’una economia per al bé comú amb un sistema econòmic com el capitalisme actual?

Aquesta és una de les preguntes que posarem sobre la taula a la primera de les jornades Innovalors, que se celebrarà dijous vinent a l’espai Citilab de Cornellà de Llobregat. L’economia del bé comú va néixer el 2010 de la mà de l’austríac Christian Felber. Aquest economista va observar que en les principals economies del món les constitucions dels diferents països miraven de preservar els drets i els principis de la solidaritat i la dignitat humana. Però en el moment en què va aparèixer la crisi econòmica, financera i immobiliària de l’any 2008, una crisi sostinguda en el temps que ha patit sobretot la ciutadania, van ser empreses com els bancs les que van ser rescatades. No es va veure la voluntat de batallar per la dignitat humana i per la justícia social i la solidaritat. En aquell moment, ell proposa un nou model econòmic en què el diner té com a importància ser un mitjà per aconseguir beneficis per a un bé comú, i no pas un objectiu en si mateix. Aquest és el principi bàsic.

 Llavors, què es considera exactament el bé comú?

Normalment, la salut de les economies es mesura amb el producte interior brut i per tant es consideren pròsperes aquelles economies o aquells països en funció de com evoluciona aquest indicador. Però amb les dades del PIB no se sap si darrere del creixement econòmic hi ha actuacions en contra del medi ambient, que hagin provocat que estigui menys conservat, o bé que no es tinguin en compte aspectes socials i laborals. Fins ara el model econòmic consisteix a buscar el màxim benefici i lluitar contra la competència per aconseguir-lo. Nosaltres pensem que el diner és necessari per poder viure, per poder pagar salaris i perquè les empreses convisquin entre elles. I al mateix temps defensem que cal mirar de col·laborar pel bé comú, perquè tothom se’n pugui beneficiar. 

Però com es pot convèncer una empresa que el més important no és obtenir beneficis?

La qüestió és que no s’ha de convèncer només les empreses, s’ha de convèncer tothom. Aquesta és una de les virtuts de l’economia del bé comú, que és un moviment que va de baix cap a dalt. Només ho farem possible en el moment en què siguem capaços de portar aquest model als diferents espais que poden tenir incidència en la nostra societat. En aquest sentit, és un model que s’ha portat a l’àmbit educatiu, perquè les noves generacions siguin cada vegada més conscients d’aquests valors que s’estan buscant. També està adreçat a les persones i a les organitzacions. S’ha d’aconseguir que les empreses d’avui en dia, en aquest món capitalista, també segueixin aquests valors. El món municipal, per la seva proximitat, és el que d’alguna manera té una major incidència en la vida diària dels ciutadans, i s’hi està treballant. Aquest és un model econòmic que es diferencia de les economies més solidàries, com les cooperatives, en el fet que vol irrompre en el món capitalista. No es jutja el fet que una empresa pugui tenir un compte de pèrdues i de guanys positiu, però sí que es vol assegurar que això sempre s’aconsegueixi vetllant pel bé comú, vetllant pels drets dels treballadors, pels drets dels treballadors dels proveïdors, pel medi ambient, per la justícia social, per la dignitat humana, etc. 

La teoria sembla molt interessant, però continuo veient difícil un compromís, per exemple, de grans empreses que només busquen el lucre i acontentar els accionistes...

Aquí, com sempre, serà la normativa la que acabi fent que les empreses segueixin un model o un altre. La civilització humana és així i ho veiem amb el pas del temps. El que primer va prevaldre sobretot van ser els drets socials. Tots els països han mirat d’incorporar normatives per vetllar pels drets laborals, la igualtat de gènere... Ens feia mal als ulls veure com algunes multinacionals produïen els seus productes a base de mà d’obra infantil o a base d’explotació laboral. Ara la mirada es va girant també cap al medi ambient i la seva preservació. Aquest ha sigut més o menys l’ordre que s’ha seguit. Però és curiós, relacionat amb la capacitat de convèncer sobre aquest nou sistema, que en l’àmbit municipal estem tenint més bons resultats en ajuntaments petits que no pas en grans. 

A què ho atribueix?

Hem fet activitats en localitats com Terrassa, Sabadell o Barcelona, però ens resulta molt més fàcil el camí d’entrar en municipis més petits. En aquests és on realment pots sortir a passejar i veure el que volen els veïns. Als municipis petits conviuen 24 hores al dia i set dies a la setmana el món de la governança i el món de la ciutadania. Comparteixen el mateix espai. Municipis com Santa Coloma de Queralt o el Bruc ja han fet el seu balanç del bé comú, que és aquesta eina objectiva que ens permet veure com de prop dels valors que defensem està una organització.

 Per tant, existeix un mètode per mesurar el bé comú?

Sí, existeix un sistema científic que ja des del començament va impulsar Christian Felber. El balanç del bé comú és una matriu que identifica els principals grups d’interès de qualsevol entitat, com poden ser els proveïdors, els clients, els mateixos treballadors, o el seu entorn immediat. La situació d’aquests grups s’observa tenint en compte aquests valors que considerem el bé comú: la dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, el medi ambient, la participació... Es genera una matriu amb caselles, igual com es faria en una auditoria, i es van comprovant evidències sobre allò que aquella entitat està fent i allò que s’espera que faci. No es tracta d’actuar només com marca la normativa, sinó d’anar més enllà. Si només es fa el que diu la normativa, el balanç surt 0. Es tracta d’un mètode objectiu que va ser validat per la Comissió Europea l’any 2015.

 Què cal fer per dur a terme un balanç d’aquest tipus?

Existeixen títols d’auditors o facilitadors que poden ajudar entitats i organismes en aquest procés, és com implementar un certificat. Allà on estem tenint més incidència i ho vivim molt plenament, on veiem que realment és un model que ha d’anar de baix cap a dalt, és en el món municipal. En el cas de Santa Coloma de Queralt, per exemple, vam parlar amb tots els grups polítics, no només amb la regidoria que va impulsar-ho. Hem pogut parlar amb la ciutadania fent assemblees democràtiques. Aquesta economia del bé comú ha de prosperar a través de la participació ciutadana; a la nostra pàgina web s’hi pot veure la llista d’organismes i empreses que s’hi han adherit. 

Algun altre exemple?

En l’àmbit educatiu s’ha fet una aposta molt important des de les escoles Fedac, ja n’hi ha una desena que han aplicat el balanç. Tenen aquests principis de l’economia del bé comú integrats en el seu ADN. També tenim convenis de col·laboració amb la UOC i amb la Universitat de Barcelona. En l’àmbit organitzatiu hi ha empreses com Soriguer, la cooperativa Abacus, embotits La Selva, Grup Eulen, Can Cet, Sertram, Institut Guttmann... Són entitats que ja estan apostant per aquest tipus de canvi i per fer l’exercici de comprovar com de prop estan d’aquest bé comú. Entenem que l’economia del bé comú persisteix i persistirà, per la seva pròpia essència. Només serà possible el creixement si hi som tots, en el sentit que hem de poder créixer junts i justament. 

La idea de continuar creixent, però, no es contradiu amb un tema fonamental com el respecte al medi ambient?

Aquest també és un tema que debatrem a la jornada del dia 15. Sorgeix la necessitat de vetllar per un creixement personal, amb els valors que hem estat comentant, però en escenaris de decreixement. És el que ens diu la teoria del dònut. En un primer cercle tenim tot allò que anem consumint, i en un segon cercle tots els recursos que té el planeta. Els estem consumint tan ràpid que el dònut és cada cop més prim. El gran repte és com podem fer aquest creixement personal en valors però sense que necessàriament hi hagi un creixement desmesurat del consum de recursos, que ja veiem que ens porta al col·lapse. En aquest procés són importants la innovació i la tecnologia? Sí, per això en aquesta primera jornada Innovalors volem ser capaços de generar start-ups amb nous valors per a la societat, innovació, creixement... La tecnologia pot ser molt útil per aconseguir millores en la vida de les persones i l’hem de compatibilitzar amb el bé comú. La segona jornada, que farem a l’octubre, tractarà sobre com conscienciar perquè els consumidor i clients siguin capaços d’entendre i seguir aquest tipus de pràctiques. 

Una indústria responsable

Què està fent la indústria catalana per ser més sostenible? Com encaixen les estructures i processos empresarials amb els nous paradigmes de consum responsable? Aquestes són preguntes que es plantejaran en la primera jornada Innovalors de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú. Integrar aquest nou model econòmic –asseguren els organitzadors– té efectes molt positius: els productes sostenibles guanyen acceptació; queda més valor afegit a la regió; es creen llocs de treball de qualitat; les interaccions comercials tornen a ser més humanes, i es pot millorar la política ambiental. “Volem ser una plataforma perquè quan sorgeixin necessitats de canvis, la nostra veu es tingui en compte”, assegura Mora.

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2298790-els-diners-han-de-ser-un-mitja-no-un-objectiu.html 

https://wordpress.com/post/economiadelbiencomunbcn.wordpress.com/386

dijous, 1 de juny de 2023

La industria resurge como motor económico. Por una industria sostenible

 

La industria es un pilar fundamental en la generación de riqueza que está recuperando relevancia y es ahora más importante que nunca, que también sea sostenible desde el punto de vista medioambiental y social. 

La industria resurge como motor económico. Por una industria sostenible

 
Valor añadido por actividad económica. Fuente: World Banck, 2023
Un análisis de datos del Banco Mundial revela un cambio de tendencia a la baja en la contribución al valor añadido en los servicios, y un leve repunte en la industria, con valores que no se veían desde 2009 (ver gráfica). Este cambio podría señalar el fin de la continua servitización en las sociedades avanzadas y la evidencia de la falsa terciarización de las economías, ya que una gran parte de la producción se trasladó a Asia y ahora parece que se está relocalizando.

Cambios y retos del entorno actual que impulsan a la industria en Europa

La pandemia mundial ha revelado la frágil dependencia de la industria de lejanos centros de producción, principalmente en Asia. Las interrupciones en la cadena de suministro y la dificultad para acceder a materias primas y componentes han puesto de manifiesto la necesidad de una producción más localizada y resiliente.

Además, el bloqueo del Canal de Suez evidenció la fragilidad de la cadena de suministro global. Esta situación ha generado retrasos y costos significativos para las empresas, subrayando la importancia de diversificar los centros de producción y fortalecer los sistemas logísticos.

Asimismo, los cambios geopolíticos actuales parecen marcar el fin de la globalización tal como la conocíamos. Las tensiones comerciales entre países y las políticas proteccionistas están generando un replanteamiento de las estrategias de producción y distribución. La industria debe adaptarse a este nuevo panorama, explorando oportunidades en mercados locales y regionales.

Además, el impacto de la tecnología está transformando la ocupación laboral en sectores que solían ser los grandes generadores de empleo. Así la Robotics Process Automation ha impactado en los servicios permitiendo economías de escala previamente inalcanzables. La mecanización y automatización han transformado la agricultura y la ganadería, que ahora solo parecen rentables si funcionan en grandes producciones, relegando aún más su papel económico y su sostenibilidad. Y por último, la inteligencia artificial está teniendo un gran impacto tanto en los servicios como en la industria.


Por una industria sostenible

Ante estos desafíos, es crucial que la industria sea rentable y que genere riqueza en la ubicación donde se relocaliza, ya que es un motor del tejido productivo y de servicios, que crea empleo directo e indirecto. Y hoy en día es más importante que nunca que lo haga en condiciones dignas y justas, garantizando la sostenibilidad social.

Además, la industria debe ser respetuosa con el medio ambiente y generar un impacto positivo en su entorno ecológico. La adopción de prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones y el uso eficiente de los recursos y energías renovables, es esencial para lograr una industria sostenible en todos los aspectos.

Afortunadamente, existen numerosos ejemplos de industrias que se orientan hacia el bien común. Empresas comprometidas con la sostenibilidad medioambiental y social están liderando el camino hacia una industria más responsable y sostenible. Se requiere fomentar la colaboración entre los distintos actores, incluyendo empresas, gobiernos y sociedad civil, para impulsar un cambio hacia una industria verdaderamente sostenible que contribuya al desarrollo económico y al bienestar de todos. 

Jornadas Innovalors de la Associació Catalana per al foment de l'Economia del Bé Comú

Inscríbete ya a la jornada del 15 de junio en el Citilab-Cornellà


 


https://catalunya.ecogood.org/jornades-innovalors/
https://www.linkedin.com/pulse/la-industria-resurge-como-motor-econ%2525C3%2525B3mico-por-una-ramos-phd%3FtrackingId=bM684RsqLpfZw0LSglNuSg%253D%253D/?trackingId=bM684RsqLpfZw0LSglNuSg%3D%3D