Què és l'EBC


L'Economia del Bé Comú es podria anomenar d'una manera igualment correcta l'economia del sentit comú, ja que col · loca als éssers humans i a tots els éssers vius, així com l'èxit de les relacions entre ells, en el centre del sistema econòmic.

Transfereix així els valors d'avui en dia, ja vàlides, de relació i constitució / organització al mercat, obligant als actors econòmics a què es comportin i organitzin de forma humana, cooperativa, solidària, ecològica i democràtica.

En definitiva, es tracta d'aplicar un concepte recollit en la gran majoria de les constitucions occidentals: l'economia ha de servir el bé comú.
A hores d'ara, i vist el vist, qualsevol s'haurà adonat que el capitalisme és un sistema perniciós, dissenyat per afavorir uns quants en detriment de molts altres, que comporta crisis sistèmiques, més o menys regulars, i ens condueix, indubtablement, a la destrucció dels recursos naturals del nostre planeta. També hi haurà comprovat que, els governs, que esperen ser re-elegits cada 4 o 5 anys, no prendran les decisions estructurals que en realitat són necessàries per respondre a la naturalesa del problema. Ja sigui perquè no serveix els seus drets electoralista (i, en molts casos, personals), o perquè no saben com fer-ho.

Independentment de l'origen, en l'Era del gran desenvolupament tecnològic, seguim vivint "de i per" l'acumulació de diners el que no només és contraproduent, com profundament injust i stressante. Reflexionem un moment en la dita "tant tens tant vals". És algú considerat com a "bona persona" pel sol fet de tenir molts diners? O una empresa els beneficis monetaris siguin demencials, ens diu això si aquesta empresa explota als seus treballadors? O si ¿fa servir mà d'obra infantil? En el cas d'un país, és un PIB elevat sinònim de compliment dels drets humans? De que aquest país viu en democràcia? Doncs no.

A l'octubre del 2010 Christian Felber, conjuntament amb un grup d'empreses austríaques, han dissenyat un sistema econòmic amb l'objectiu d'adaptar l'economia real capitalista (on prevalen valors com l'afany de lucre i la competència) als principis constitucionals. Com? Tal com ho explica Christian "l'economia del bé comú s'ha de regir per una sèrie de principis bàsics que representen valors humans: confiança, honestedat, responsabilitat, cooperació, solidaritat, generositat i compassió, entre d'altres, i aquelles empreses que els guiïn aquests principis i valors han d'obtenir avantatges legals que els permetin sobreviure als valors del lucre i la competència actuals. El que s'ha dit abans: sentit comú.

Perquè es pugui aplicar i mesurar el grau d'implicació de cada empresa, han creat la Matriu del Bé Comú (una sèrie de pautes a aplicar per les empreses) i el Balanç del Bé Comú (un sistema de mesura de l'aplicació de la matriu). Aquestes dues eines permetran determinar que empreses han d'obtenir (o quins no) beneficis fiscals i als consumidors, ens permetrà triar a qui "premiar" aquesta conducta consumint els seus productes, o fins col · laborant amb elles.

Però no es queda per aquí. L'Economia del Bé Comú és una palanca de canvi a nivell econòmic, polític i social, "de baix cap a dalt". Retornar el poder al poble (aquest, ¡el sobirà!) Fent-lo partícip en el canvi.

I què són els Camps d'Energia? Ho pot ser qualsevol, però el millor seria que fóssim tots!

A nivell econòmic els Camps d'Energia promouen i desenvolupen les orientacions concretes cap al bé comú, aplicables a empreses, administracions, associacions i la resta d'organitzacions de diferent mida, forma legal i titularitat; a nivell polític els CE promouen des de la participació ciutadana, canvis en les lleis per fer-les compatibles amb la seva orientació al bé comú; a nivell social els CE prenen la iniciativa de conscienciació social cap a un canvi de sistema.

Qui pot ser d'un camp d'energia? Ho pot ser qualsevol, però el millor seria que fóssim tots!