dissabte, 31 de desembre del 2022

Creación de ESG: ESG en 2022

 

Building ESG: ESG in 2022

________________________________________
January 2022:
EU Taxonomy Regulation begins to apply!

February 2022:
Corporate Climate Responsibility Monitor finds 25 companies are
responsible for 5% of global carbon emissions

March 2022:
The IRS Foundation's ISSB published two draft standards aimed at providing a global sustainability reporting
baseline for organizations.

April 2022:
- Mandatory Diversity Target Disclosure for UK Listed Issuers
- TCFD-Aligned Disclosures become mandatory for over 1,300 of the largest UK-registered companies and financial institutions

May 2022:
The Bank of England published results from ran its first exploratory scenario exercise on climate risk, involving the largest UK banks and insurers.

June 2022:
- GRI Agriculture, Aquaculture and Fishing Sectors 2022 released
- GFANZ releases guidance on credible Net-zero Transition Plans

July 2022:
- Australia mandates climate targets into law
- MSCI launches tool to measure emissions across investment portfolios

August 2022:
- UN declares access to a Clean, Healthy and Sustainable Environment as a human right
- Inflation Reduction Act is passed in the US

September 2022:
GRI celebrates its 25th Anniversary!

October 2022:
ISSB confirms Scope 3 inclusion in its proposed standards

November 2022:
- COP27
- Biden Administration makes CDP's model the law
- TNFD releases v0.3 of its beta framework

December 2022:
- COP15
- CSRD is published in the Official Journal of the European Union

**This journey has culminated in some significant steps during 2022**

India
- Amendment of Energy Conservation bill to facilitate carbon trading
- Net Zero emission bill 2022 tabled in parliament towards a comprehensive net zero legislation
- EPR for plastics, tyres and automobiles to drive circular economy growth

EU
- CSRD approval and ESRS submittal from EFFRAG to EU

US
- Inflation Reduction Act of 2022 - significant regulatory support for decarbonisation
US - Federal Government's proposal to protect federal supply chain from climate risks

Standards
- CDSB merged into ISSB
- Value Reporting Foundation (SASB + IIRC) merged into ISSB
- GRI published 2025 work program draft and Bio Diversity standard draft for public comments
- UNRISD published SDPI standards for threshold based indicator reportingCreación de ESG: ESG en 2022
________________________________________
Enero 2022:
¡El Reglamento de Taxonomía de la UE comienza a aplicarse!

Febrero 2022:
Corporate Climate Responsibility Monitor revela que 25 empresas son
responsable del 5% de las emisiones globales de carbono

Marzo 2022:
El ISSB de la Fundación IRS publicó dos borradores de estándares destinados a proporcionar un informe de sostenibilidad global
Línea base para organizaciones.

Abril 2022:
- Divulgación obligatoria de objetivos de diversidad para los emisores cotizados en el Reino Unido
- Las divulgaciones alineadas con TCFD se vuelven obligatorias para más de 1,300 de las compañías e instituciones financieras registradas en el Reino Unido

Mayo 2022:
El Banco de Inglaterra publicó los resultados de su primer ejercicio de escenario exploratorio sobre el riesgo climático, que involucró a los bancos y aseguradoras más grandes del Reino Unido.

Junio 2022:
- GRI Sectores de Agricultura, Acuicultura y Pesca 2022 liberados
- GFANZ publica una guía sobre planes creíbles de transición neta cero

Julio 2022:
- Australia exige que los objetivos climáticos se conviertan en ley
- MSCI lanza una herramienta para medir las emisiones en todas las carteras de inversión

Agosto 2022:
- La ONU declara el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano
- Se aprueba la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos

Septiembre 2022:
¡GRI celebra su 25 aniversario!

Octubre 2022:
ISSB confirma la inclusión del Alcance 3 en sus estándares propuestos

Noviembre 2022:
- COP27
- La Administración Biden convierte el modelo de CDP en ley
- TNFD lanza v0.3 de su marco beta

Diciembre 2022:
- COP15
- CSRD se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea

** Este viaje ha culminado en algunos pasos significativos durante 2022 **

India
- Enmienda del proyecto de ley de conservación de energía para facilitar el comercio de carbono
- Proyecto de ley de emisiones netas cero 2022 presentado en el parlamento hacia una legislación integral de cero emisiones netas
- EPR para plásticos, neumáticos y automóviles para impulsar el crecimiento de la economía circular

UE
- Aprobación de CSRD y presentación de ESRS de EFFRAG a la UE

NOS
- Ley de Reducción de la Inflación de 2022: apoyo regulatorio significativo para la descarbonización
EE.UU. - Propuesta del Gobierno Federal para proteger la cadena de suministro federal de los riesgos climáticos

Normas
- CDSB fusionado con ISSB
- Value Reporting Foundation (SASB + IIRC) fusionado con ISSB
- GRI publicó el borrador del programa de trabajo 2025 y el borrador del estándar de Biodiversidad para comentarios públicos
- El Instituto publicó normas SDPI para la presentación de informes de indicadores basados en umbrales
 
 • https://www.linkedin.com/posts/narendra-tiwari-6668311a_buildingesg-circulareconomy-eyfinancialservices-activity-7014824004398002176-UjSb/?utm_source=share&utm_medium=member_ios 
 • https://transicionebc.blogspot.com/2022/12/building-esg-esg-in-2022.html
 • https://informesnofinancieros.blogspot.com/
 • https://transicionsocioeconomica.blogspot.com/2022/12/creacion-de-esg-esg-en-2022.html
 • https://auditoriainformesnofinancieros.blogspot.com/

dimarts, 22 de novembre del 2022

L'ACFEBC inicia la campanya de donacions “EBC: El model econòmic del futur que no deixa ningú enrere”

 

L'ACFEBC inicia la campanya de donacions “EBC: El model econòmic del futur que no deixa ningú enrere”

Per primer cop, i en el marc del #GivingTuesday, l’ACFEBC endega la campanya “EBC: L’economia del futur que no deixa ningú enrere” amb l’objectiu d’aconseguir recursos per a la difusió de l’economia del bé comú, un model que prioritza el benestar dels ciutadans, les organitzacions i el planeta. Us convidem a fer la vostra donació i ajudar-nos a capgirar l’economia.

Les crisis econòmiques són recurrents. Arraconen i trepitgen els sectors més vulnerables de la societat. Creen desigualtats creixents. Això demostra que no podem donar per vàlid el sistema.

És possible assolir un repte tan important com donar la volta a la situació econòmica actual? Sí, amb l’economia del bé comú.

Quins valors imperen al model capitalista actual? Competència, benefici individual, egoisme.

Què busquem en una relació personal? Confiança, respecte, cooperació.

No seria més lògic aplicar a l’economia els mateixos principis que practiquem en les relacions personals?

Si l’objectiu real de l’economia fos l’assoliment del bé comú, tindríem una societat més justa, més equitativa i més respectuosa amb la dignitat humana; més transparent, solidària i sostenible.

L’economia del bé comú proposa actuacions a nivell de països, d’institucions i de ciutadans per recuperar una economia al servei de les persones i del planeta. L’economia del bé comú és per a tothom!

L’economia del bé comú mesura la contribució al bé comú de qualsevol tipus d’organització

L’adopció dels valors EBC ―és a dir, la contribució al bé comú― es mesura a partir del Balanç del Bé Comú. Aquest Balanç es pot aplicar des de tots els nivells: personal, organitzacions, empreses, administracions públiques… És una eina útil que valora la nostra activitat en funció del propi compromís amb els fonaments de l’economia del bé comú. L’objectiu és clar: afavorir totes les mesures que beneficien l’entorn per construir un model on tothom guanya.

És el moment de capgirar moltes situacions, ajuda’ns a donar a conèixer l’EBC amb una campanya de difusió i formació.

Les nostres campanyes de difusió i formació en valors són claus per arribar a la ciutadania i oferir-li un model amb futur. Perquè sí: hi ha una alternativa. Treballem per guanyar benestar. No demà ni demà passat. Avui. Perquè és urgent. Perquè és vital capgirar l’economia.

Us convidem a fer la vostra donació.

Amb la vostra ajuda podrem difondre els valors de l’EBC a molta més gent i provocar el canvi de model que tots volem i necessitem. 

https://www.linkedin.com/pulse/lacfebc-inicia-la-campanya-de-donacions-ebc-el-model-econ%25C3%25B2mic-/?trackingId=7mzMdHQwF3m%2BJKZPlCx8LA%3D%3D

dijous, 21 de juliol del 2022

Els unicorns no miren pel Bé Comú

 

Zebra vs Unicorn

El nou El Dorado

En els últims temps ha emergit amb força un nou El Dorado que portarà riquesa i models d’eficiència, són els unicorns, startups amb patrons de creixement exponencials. És a dir, que una startup sigui impulsada de forma vertiginosa a una valoració de més de 1.000 M$. Un hipotètic valor basat en les possibilitats de negoci real o especulatiu. Així, moltes emprenedors tenen com a meta ser el pròxim Unicorn.

Les peces d’or, com a mostra de l’abundància que ens espera a El Dorado, que van portar els primers exploradors a llom d’unicorns, són WhatsApp i Twitter, entre altres. Encara que algun Glovo hagi punxat pel camí o que encara no puguem saber com seran de rendibles aquestes empreses en el futur.

Un gran Unicorn global es basa en un model de negoci o plataforma que, mitjançant un ràpid creixement exponencial, crea -de facto- un monopoli, o si de cas un oligopoli, amb dos o tres grans players. De fet, suposa la implementació del concepte de suma zero, en què uns pocs campions s’ho emporten tot, anul·lant qualsevol possibilitat de competir, excepte que sigui un altre unicorn muntat en un arc de Sant Martí dels diners d’inversors forts.

En molts casos, no es coneix on és la seu fiscal de les empreses i aquestes no tributen enlloc, de manera que acaba essent un negoci rodó, en què centenars d’inversors estan delerosos de posar-hi els seus fons.

La banya de l’unicorn no és la cornucòpia

Com a consumidors, ens beneficiem d’un cost menor per un producte o servei que ens fa més còmoda la vida. Però no percebem les contrapartides que comporten alguns d’aquests models de negoci. És totalment comprensible que, per la nostra naturalesa mandrosa, ens encanti que ens portin a casa un magnífic esmorzar o una hamburguesa. També, comprar un gadget electrònic o una peça de roba, a un preu ridícul, i que en un parell de dies ho tinguem a casa. I si no ens agrada, retornem el producte sense cap cost.

La pregunta és: On radica la màgia que fa que costi pràcticament el mateix que si anéssim al restaurant o que el dispositiu surti tan barat? És cert que hi ha certs estalvis i economies d’escala… però també hi ha una cara no tan amable d’aquesta realitat.

El transport, emmagatzematge i la distribució no són gratuïts, en contra del que se’ns ha fet entendre. La fabricació a països llunyans és tan barata perquè els treballadors no tenen drets ni condicions de vida dignes. Els transportistes han d’enginyar-se-les per treballar fins i tot amb pèrdues, perquè la desesperació davant de la falta d’altres opcions els empeny a aquesta situació. Els riders, els cuiners de les cuines fantasma o els treballadors d’algunes fàbriques clandestines treballen en condicions de pronunciada precarietat.

Tot plegat queda molt lluny del que seria generar riquesa i benestar en una societat, raó per la qual no pot ser la base de cap model de negoci.
Les startups no han de somniar a ser unicorns, sinó a arribar a ser empreses normals, orientades al bé comú. A l’extrem oposat, existeixen les startups amb finalitats socials, també anomenades «zebres».

[/fusion_text]


Zebra Unicorn
Objectiu Prosperitat sostenible Creixement exponencial
Resultat Pluralitat Monopoli
Mètode Cooperació Competició
Cerca Suficiència, millora Més
Beneficiaris Comunitats Individus
Mètrica Qualitat Quantitat
Prioritat Èxit dels usuaris Adquisició dels usuaris
Visió del món Win-Win Guanyadors i perdedors

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Emprendre davant la falta d’oportunitats

La joventut no troba feina malgrat tenir la qualificació i talent per donar valor a les empreses. Així doncs, el mite de l’unicorn ressona i atrau els joves com el cant de les sirenes a Ulisses. Esquers tan atractius com: no tenir caps, no estar subjecte a horaris ni oficines rígides o viure la llibertat d’emprendre; solen eclipsar les enormes exigències i riscos de muntar una startups (ho diu algú que va emprendre en el seu moment).

L’expectativa d’èxit ràpid basat en pols màgiques no té lloc. Perquè no: els unicorns no existeixen.

 

José Carlos Ramos, PhD. 2022

dissabte, 18 de juny del 2022

Diàleg: L’EBC com a eina per donar la volta a l’economia actual

 

Amb Ramon Montes i Francisco Álvarez

Diàleg en el marc de la jornada “L’economia va cap per avall. Donem-li la volta!”

 • Com s’han de treballar els valors de l’EBC en la societat actual?
  .
 • Com podem iniciar el procés de canvi des de l’àmbit de l’individu en la societat? Com hi pot contribuir una entitat com l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú? Quins altres actors hem d’involucrar?
  .
 • En què es distingeixen les organitzacions que abracen el model EBC? Quin són els canvis i millores que proposen a curt termini?
  .
 • Com podem incorporar els valors EBC a nivell personal?
  .
 • Per què és necessari un canvi social? Què seria beneficiós desenvolupar en una societat basada en l’EBC?

 

Us convidem al diàleg L’EBC com a eina per donar la volta a l’economia actual, protagonitzat per:

Ramon Montes. Director General de Centres Concertats i Centres Privats de la Generalitat de Catalunya.

Nascut a Granada, però castellarenc (de Castellar del Vallès) des dels 3 anys. Pare de dues filles i marit d’una gran mestra. Compromès des de fa molts anys amb el món associacionista, sobretot el vinculat al món de l’excursionisme i altres entitats del 3er sector social.
Durant més de 15 anys, vinculat a l’educació (com a mestre i president d’AFA). Posteriorment, amb càrrecs de direcció en entitats socials de l’àmbit de l’administració local, en la gestió de centres per atenció a gent gran (centres de dia, residència, habitatges tutelats). En els següents 12 anys, vinculat un altre cop a l’educació com a responsable econòmic i financer a la Fundació FEDAC (titular de 25 centres educatius a Catalunya), amb una aposta i un compromís ferm per un model d’economia solidària i de bé comú.

Francisco Álvarez Molina. Portaveu internacional de l’Economia del Bé Comú (2022).

Nascut a Madrid, es considera fill de Tànger. Ha treballat durant 44 anys en l’àmbit borsari i financer.

Exdirector de la Borsa de París, amb càrrec de vicepresident (1972-1995), exmembre del Consell d’Administració i Director General de la Borsa de València (1995-2000). Del 2000 al 2002 va ser Director General Delegat del Banc d’Inversió (grup Hypovereinsbank). El mateix 2002 fundà l’empresa Ética, soluciones financieras, actual Ética Patrimonios EAFI. Ha estat promotor i ambaixador de l’Economia del Bé Comú a Espanya (2010) i Director General d’Economia Sostenible, Cooperativisme i Emprenedoria del govern de la Comunitat Valenciana (20117-2021).
És autor de No le digas a mi madre que trabajo en Bolsa (Alianza Editorial) y de La Bolsa en tu bolsillo (Editorial Almuzara). Podeu consultar la seva pàgina web: www.labolsaylavida.org.

..

Acte obert a tota la ciutadania. Us agrairem que confirmeu la vostra assistència.

Més informació de tota la Jornada L’economia va cap per avall. Donem-li la volta.

 

 

14 de juny 2022

divendres, 4 de març del 2022

“El Balanç del Bé Comú com a eina de millora de la sostenibilitat empresarial”.

 

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i el grup local de l'Economia del Bé Comú de Terrassa us conviden al taller:

El Balanç del Bé Comú com a eina de millora de la sostenibilitat empresarial”.

El proper dijous dia 24 de març a les 18:00, a l’aula 1.07 de l’edifici TR1 del campus ESEIAAT de la UPC, carrer Colom núm. 1 de Terrassa.

El nou paradigma de sostenibilitat és un repte per a les empreses que hauran de presentar informes no financers acurats, a més de la integració de la gestió de la sostenibilitat social i econòmica.

La demanda social i les mesures que prenen les administracions, primerament com a recomanacions i progressivament com a obligacions, requerirà que les organitzacions s'hi adaptin per tal de poder desenvolupar la seva activitat amb aquests nous requisits.

Alguns exemples de les noves regulacions:

Agenda 2030 aprovada per tots els estats membres de l'ONU, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La nova Llei d’Informes no Financers: Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç.

Els Fons Next Generation de la UE per a projectes transformadors.

Les conclusions de la Cimera pel Clima de Glasgow i les normatives que se'n derivaran.

L’aparició d’aquests escenaris requereixen un aprenentatge, i l'Economia del Bé Comú, que durant més de 10 anys ha desenvolupat el Balanç del Bé Comú com a eina consultora de sostenibilitat social i ambiental, ajuda les empreses en aquest canvi de model vers un mercat més ètic i responsable.

És per això que considerem que aquest taller, en el que es mostra aquesta eina del Balanç de Bé Comú, pot ser del vostre interès. Us convidem a participar-hi.

Us hi podeu inscriure en aquest enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIBUtMXxshNu13YWpQMJMYmvBvI1DfqyWpt-adW9yowIkFQ/viewform

https://drive.google.com/drive/folders/1UyWY69TEBZoDsVa9XdWoAC05oAkbzqVF

 https://informesnofinancieros.blogspot.com/

 

dimecres, 16 de febrer del 2022

«Transformando Nuestro Mundo»»

 

“El alumnado podrá implementar acciones orientadas hacia el bien común en empresas rentables, después del proyecto «Transformando Nuestro Mundo»»

Entrevista con Marta Barres Martorell, profesora del IES MASSAMAGRELL

 

Cuando Marta Barres Martorell acabó ciencias empresariales y se incorporó a la docencia, sentía pasión para transmitir sus conocimientos sobre economía. Sin embargo, algo le rechinaba en las explicaciones que ofrecía al alumnado: todos esos conceptos en torno al funcionamiento de la oferta y la demanda, los beneplácitos del mercado, etcétera, no acababan de encajar con una idea de sociedad justa. Quizás, ni siquiera empezaban a acercarse a esta noción, quedaban lejos.

Años después, una compañera le presentó el modelo de la Economía del Bien Común. Se sumergió en este paradigma sintiendo el entusiasmo de un niño a quien le regalan un nuevo juguete. Y decidió que encontraría la manera de introducirlo en el currículum de la asignatura que imparte en el IES Massamagrell (València). ¿Pero cómo?

Fue cuando, buscando experiencias educativas, encontró el proyecto «Transformando Nuestro Mundo» de la Fundació Novessendes. El formato perfecto para introducir la EBC en el aula. Así que tardó poco a sumarse a la iniciativa, de la cual forma parte hace tres años. Aquí, nos cuenta su experiencia.

 

Vídeo creado por el alumnado del IES Masamagrell dentro del proyecto «Transformando Nuestro Mundo»

 

DESCUBRIR LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN Y LLEVARLA AL AULA

– ¿Cómo te convertiste en profesora, por qué te llama la atención la Economía y por qué te sumaste al proyecto «Transformando Nuestro Mundo»?

– Hay que retroceder en el momento en el cual tenía que decidir a qué estudios universitarios optar y, en aquel momento, no lo tenía claro. Finalmente, pude acceder a Ciencias empresariales: el sistema decidió por mí. Por suerte, desde el primer día, me gustó muchísimo. Quería compartir todo el que estaba aprendiendo. Me veía ante una pizarra explicando ejercicios de contabilidad y gráficas de oferta y demanda. Pero, lo que aprendía, me creaba cierta intranquilidad alrededor de la idea de “sociedad justa”.

Fue muchos años después cuando conocí una teoría que hace posible una reorientación del actual sistema económico: la EBC. Conocer la EBC fue posible gracias a una compañera del instituto, Laura Ferri. Ella organizó una charla impartida por dos magníficas personas de la Asociación Valenciana para el fomento de la EBC. Desde aquel momento profundicé en el conocimiento de la EBC y reflexioné sobre cómo podía darla a conocer. Una lectura desde una nueva perspectiva de los currículums me hizo ver que la EBC tiene cabida. Y reflexionando y buscando, y buscando y reflexionando, conocí Novessendes y su proyecto «Transformando Nuestro Mundo». Quería participar en el proyecto y así lo pedí a Novessendes. Después de varias reuniones, realicé su proyecto en nuestro instituto.

– ¿Por qué es importante transmitir la EBC en la ESO?

– Porque lo que mayormente vemos en nuestro entorno es un sistema económico orientado hacia la maximización de beneficios que deja de lado a las personas y el entorno. Pero estas relaciones dañan a las personas y al entorno. Son relaciones no sostenibles. La EBC propone una reorientación del actual sistema económico y pone a las personas y el entorno en el centro. Los valores con los cuales se relacionan las personas también pueden ser los valores que se tendrían que aplicar en la actividad económica. Cuando el alumnado se integre en entornos laborales sabrá que una reorientación del sistema económico es posible. Podrá implementar acciones orientadas hacia el bien común en empresas rentables.

– ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que presenta la EBC al alumnado de ESO?

– El conocimiento de la EBC supone en el alumnado la activación de la observación y la reflexión desde diferentes materias impartidas en el aula. En concreto, el proyecto «Transformando Nuestro Mundo» acompaña al alumnado en la observación del entorno, en la identificación de las emociones que esta observación provoca, en el conocimiento de los valores de la EBC. Y los anima a que reflexionan y a que propongan acciones que, teniendo los valores EBC en el centro, mejoren su entorno.

– ¿Qué desafío representa para el profesorado introducir estos contenidos en asignaturas de Economía de la ESO?

– Los libros de texto ayudan el alumnado en el aprendizaje de conceptos y procesos. Haría falta que el profesorado sugiriese actividades relacionadas con los conceptos curriculares que permitan reflexionar sobre las consecuencias que dichos conceptos y los procesos que implican. Así, poner en valor la reflexión y animar a descubrir un abanico de alternativas posibles. Acompañar al alumnado en el proceso de darse cuenta que la reflexión los puede llevar a la acción. La EBC supone ver el entorno desde una nueva perspectiva, anima a actuar poniendo los valores EBC en el centro de las relaciones.

 

Vídeo creado por el alumnado del IES Masamagrell dentro del proyecto «Transformando Nuestro Mundo»

 

UN PROYECTO QUE GENERA ENTUSIASMO EN EL ALUMNADO

– Desde tu experiencia, ¿cómo percibes que el alumnado y el profesorado acogen este tipo de iniciativas y de contenidos?

El alumnado está abierto al cambio, está esperando novedades, le gusta ser receptor de nuevas propuestas, tiene mucha energía y el futuro por delante. Mi experiencia me ha demostrado durante estos tres años que el proyecto “Transformando Nuestro Mundo» tiene muy buena acogida y deja huella positiva en el alumnado.

El profesorado tiene un día a día intenso y exigente con la docencia y con generar la documentación que esta comprende. Estas tareas ocupan todo nuestro tiempo. Así, acogemos con alegría proyectos que ya tienen desarrollado el marco académico; esto nos permite implementarlo en nuestro centro con pequeñas adaptaciones. En concreto, el proyecto “Transformando Nuestro Mundo» ha sido recibido y desarrollado por el profesorado de nuestro centro con ilusión y energía desde el convencimiento que el proyecto se enfoca en la comunidad educativa hacia el bien común de nuestro entorno.

– Se habla mucho del desinterés o desmotivación del alumnado en general. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que este tipo de iniciativas contribuyen a motivarlos?

– Como “Transformando Nuestro Mundo» es un proyecto sólido, coherente y enriquecedor, lo transmitimos con honestidad e ilusión. Es entonces cuando el alumnado comparte su visión del mundo, sus reflexiones y sus proyectos. Pienso que no están desmotivados, que lo que pasa es que no encuentran el canal adecuado por el que trasladar sus propuestas y que estas se implementen.

– ¿Piensas que el contenido relacionado con la EBC y la forma en que se ha transmitido en el proyecto generaron más atracción en el alumnado que los contenidos tradicionales?

– Sí, dado que las actividades conectan lo que el alumnado sabe y con lo que vive en su entorno. Este hecho promueve la observación, la reflexión e invita a la acción por el bien común.

– En todo caso, ¿piensas que basta con transmitir la EBC por medio de libros, como ocurre con gran parte de los contenidos tradicionales, para despertar interés?

– Tengo que decir que el contenido de un libro es importante. Es necesario el marco académico que sostiene la teoría de la EBC. Pero también es cierto que los valores que acompañan a la teoría se comprenden mejor con actividades y dinámicas que permitan al alumnado sentirlos y proyectar cómo los afectará en un futuro a ellas, a ellos y a su entorno.

– ¿Guardas alguna anécdota que te haya quedado grabada sobre el desarrollo del proyecto?

– Más que una anécdota concreta, lo que siempre me causa impacto, un impacto positivo, es descubrir que el alumnado observa y reflexiona mucho más del que doy por supuesto. Darles la oportunidad de expresarse y concretar sus propuestas en proyectos multiplica exponencialmente las acciones hacia el bien común. Se incorporarán en el mundo laboral con unos valores que pondrán a las personas y a nuestro entorno en el centro de las relaciones.

– ¿Qué esperas conseguir a nivel profesional y personal formando parte de este proyecto?

– Implementar el proyecto “Transformando Nuestro Mundo” permite al alumnado conocer que la teoría de la EBC es una propuesta de modelo económico y social que pretende reorientar el modelo económico actual, basado en la maximización del beneficio individual, y enfocarlo al servicio del bien común y la cooperación; todo con empresas rentables. Esta reorientación propone que los valores con los cuales nos relacionamos las personas sean los mismos que se tendrían que aplicar a la actividad económica: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ambiental y transparencia y participación democrática.